Walne Zgromadzenie Delegatów PZSN

W dniu 18 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej w hotelu „Lwów” w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie
Delegatów Polskiego Związku Sportu Niesłyszących, na którym m.in. dokonano sprawozdanie roczne i sprawozdanie finansowe na rok 2015 rok.

Nasi darczyńcy


Wszystkim Firmom oraz Instytucjom, które na różne sposoby wspierają już nasze działania.
Najserdeczniejsze dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję, że nadal ta współpraca będzie kontynuowana.

               


Copyright 2015 - 2017 UKS Bagry Fan's Kraków
Webmaster Marcin Filipczyk