Podziękowanie dla firmy "Philip Morris International" za ufundowanie strojów.

W imieniu chłopców oraz całego klubu UKS Bagry Kraków składamy wyrazy podziękowania dla firmy "Splendour"
z Krakowa, za wsparcie finansowe w postaci zakupu 16 kompletów strojów sportowych do piłki nożnej.
Nasi darczyńcy


Wszystkim Firmom oraz Instytucjom, które na różne sposoby wspierają już nasze działania.
Najserdeczniejsze dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję, że nadal ta współpraca będzie kontynuowana.

               


Copyright 2015 - 2017 UKS Bagry Fan's Kraków
Webmaster Marcin Filipczyk